oktober 3, 2023

Solceller til erhverv ? hvordan man bedst kan opsætte dem

Solceller til erhverv er en god måde at spare på energien og øge miljøvenligheden i virksomheden. Men hvordan opsætter man egentlig solceller bedst muligt? Det kræver både viden om solceller og bygningskonstruktion. I denne blog vil vi give en grundig gennemgang af de bedste måder at opsætte solceller til erhverv på.

1. Analyser solcellernes placering

Det er vigtigt at finde det mest optimale sted at placere solcellerne på taget. Det er en god idé at tage hensyn til områdets klima, skygge fra andre bygninger eller træer og tagets størrelse. Derudover skal placeringen på taget tilpasses solcellernes størrelse og antal i forhold til den lokale solindstråling. Placeringen vil også påvirke solcellernes effektivitet og levetid.

2. Tagets tilstand

Tagets konstruktion skal være stærk nok til at bære solcellerne. Det kan betyde, at tagets bæreevne skal forstærkes, hvilket kan være ekstra omkostninger. Samtidig skal taget også være i god stand og være vedligeholdt og repareret inden solcellerne opsættes. De forskellige typer tagkonstruktioner kræver også forskellige typer beslag til solcellerne.

3. Valg af solceller

Der findes forskellige typer solceller på markedet, og det er vigtigt at vælge den rigtige type til den pågældende bygnings konstruktion og solforholdene. Nogle solceller kan have bedre output under skygge eller gøre det muligt at gå på taget efter installation, mens andre er mere effektive på en flad tag, eller findes med et arkitektonisk design. Endelig skal man også tage hensyn til prisen og den forventede levetid af solcellerne, både på kort og lang sigt.

4. El-anlæg

Solcellerne skal tilsluttes bygningens el-system. Det kræver viden om de lokale krav og regler for installation af solcelleanlæg og eventuel tilladelse til nettilslutning. Anlægget skal dimensioneres for at navngive solcellernes output, og det skal tilpasses bygningens el-forbrug og energioptimering. Det er vigtigt at få professionel installeret og teste solcelleanlægget, så det fungerer effektivt og sikkert.

5. Overvågning af solcelleanlægget

Efter installation af solcelleanlægget er det vigtigt at overvåge anlægget løbende for at sikre korrekt funktion og produktion. Anlægget vil have et kontrolpanel, der viser produktionen og evt. fejl i anlægget. Det er vigtigt at holde øje med produktionen og tage relevante beslutninger, hvis produktionen ikke stemmer overens med forventningerne. Derudover skal solcellerne vedlikeholdes og rengøres, for at opretholde optimal produktion, samtidig med at solcellernes levetid øges.

Solceller er gode for både virksomheder og klimaet. Der er dog mange faktorer at tage hensyn til, når man skal opsætte solceller til erhverv. Det kræver grundig planlægning og professionel installation af et solcelleanlæg. Det er afgørende for solcellernes drifteffektivitet, at man følger de rette trin og procedurer. For at minimere risikoen for fejl og skader på bygningen og solcelleanlægget er det en god idé at lade professionelle foretage installationen af solcellerne. Ved at følge disse trin, kan virksomheder nemt gøre deres virksomhed mere miljøvenlig og samtidig spare på energiregningen.