maj 19, 2024

Hvordan søger man om erstatning for patientskade?

Hvis man som borger i Danmark er blevet fejlbehandlet på et sygehus, eller er diagnosticeret for sent, kan man søge m patientskadeerstatning. Ved mistanke om patientskade anbefales det at tage kontakt til et advokatkontor. Det kan fx være Elmer Advokater, der kan hjælpe med at oprette en sag om erstatning. På hjemmesiden kan man læse mere om, hvordan man anmelder en patientskade, så læs mere her.
Man skal anmelde sin patientskade til patienterstatningen, og denne instans træffer så afgørelse, om man har ret til erstatning. Normalt skal man anmelde en patiensskade højst 3 år efter, at man er blevet bekendt med selve skaden. Dog har Elmer Advokater også behandlet krav om erstatning i de sager, der ansås som forældet. Typisk, fordi der i visse situationer, også kan gå længere end de 3 år, før selve patienten blev bekendt med en eventuel skade.

Sådan hjælper advokaten

Hvis man har fået en patientskade, og er utilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan man anke sagen til Ankenævnet. Dog er det en god ide at søge råd ved en advokat, før man anker sagen. Der kan advokater bistå med relevant information , der kan gøre det lettere at opnå patienterstatning.
Når man har en patienterstatning advokat med, kan det nogle gange også gå hurtigere med at få sin sag behandlet. Der kan være megen juridisk og administrativ information, som man er nødt til at sætte sig ind i. Advokater kan typisk formidle denne viden til patienter, på et mere almindeligt sprog, så man er sikker på, at kunne følge med i hele processen. Får man en patientskade, er det altid en god ide, at kontakte en advokat, og få vejledning om selve forløbet.
Sammen står vi stærkere, og advokaten kan sammen med den aktuelle patient, være med til at sikre et effektivt forløb, med den juridiske viden som advokater besidder.